NBEren 2021eko Batzar Nagusian, António Guterres idazkari nagusiak Gure Agenda Komuna (GAK) proiektua aurkeztu zien munduko agintariei. Proiektu horrek bost prospektiba-bektore proposatzen ditu epe luzera pentsatzeko, gazteen eta etorkizuneko belaunaldien alde gehiago egiteko eta aurrean ditugun erronketarako hobeto prestatzeko:

  • NBEren etorkizuneko laborategia
  • NBEren etorkizuneko goi-bilera
  • Etorkizuneko belaunaldientzako NBEn ordezkaria
  • NBEren Prospektiba estrategikoari eta mehatxu globalei buruzko aldizkako txostenak
  • NBEko Administrazio Fiduziarioaren Kontseilua, alderdi interesdun askoren prospektiba-organo gisa berrerabilia

Belaunaldi arteko ekitatearen printzipioa, etorkizuneko belaunaldiekiko erantzukizunak onartzean datzana, hainbat kultura- eta erlijio-tradiziotan oinarritzen da, eta Nazio Batuen Gutunean ere islatzen da. Etorkizuneko belaunaldien interesei erantzuteko, bi egokitzapen egin beharko genituzke: batetik, etorkizuna ulertu eta ebaluatzeko dugun gaitasuna indartu beharko genuke, epe luzeko pentsamoldea sartuz politika eta erabaki garrantzitsuetan; eta, bestetik, berariazko foroak eta tresnak sortu beharko genituzke etorkizuneko belaunaldien interesak gobernantza-maila guztietan babesteko.

Belaunaldi arteko ekitatearen printzipioa, etorkizuneko belaunaldiekiko erantzukizunak onartzean datzana, hainbat kultura- eta erlijio-tradiziotan oinarritzen da, eta Nazio Batuen Gutunean ere islatzen da.

Gaur egun, inoiz baino gaitasun handiagoa dugu epe luzeagora pentsatzeko; izan ere, modelizazio teknologikoak, klimatikoak eta demografikoak oinarri enpirikoa duten eta XXI. mendearen amaierara arte iristen diren egoerak eskaintzen dizkigu, baita gehiago ere. Gaitasun hori indartzeko, politika eta programa garrantzitsuen etorkizuneko eraginaren ebaluazioak egin beharko dira, prospektiban eta planifikazioan adituak direnei dei egin, joera handiei eta arrisku katastrofikoei buruzko aldizkako txostenak egin eta stakeholder-talde zabalago batekin lankidetzan aritu.

Definizioz, etorkizuneko belaunaldiak ez daude ordezkatuta gaur hartzen diren erabakietan, eta ezin dituzte beren beharrak adierazi. Belaunaldien arteko berdintasunaren printzipioa bideratzeko, beren izenean jardungo duten foroak sor litezke, beren ordezkari gisa, eta beren interesak hobeto babesteko tresnak.

Definizioz, etorkizuneko belaunaldiak ez daude ordezkatuta gaur hartzen diren erabakietan, eta ezin dituzte beren beharrak adierazi. Belaunaldien arteko berdintasunaren printzipioa bideratzeko, beren izenean jardungo duten foroak sor litezke, beren ordezkari gisa, eta beren interesak hobeto babesteko tresnak.

Estatu mailan, zenbait herrialdek etorkizunerako batzordeak edo etorkizuneko belaunaldientzako mandatariak izendatu dituzte, eta gobernuei eta organo publikoei aholku ematen diete gaur hartzen diren erabakiek etorkizuneko biztanlerian izango dituzten ondorioei buruz. GAKek Etorkizuneko Belaunaldientzako Mandatari Bereziaren kargua sortzea proposatu du. Kargu horren titularrak hurrengo mendean jaiotakoen interesak ordezkatuko lituzke. Etorkizunari begira, Estatu Kideek ere beren Konstituzioetan eta lege-esparruetan islatu ahal izango dituzte etorkizuneko belaunaldiekiko zenbait betebehar, eta hori dagoeneko herrialde askok egin dute. nazioarteko mailan, saiakera horiek UNESCOren Adierazpenean oinarritutako Etorkizuneko Belaunaldiei buruzko Adierazpenean finka daitezke.

Sektore pribatuan, konpainia, iritzi-buru eta aholkulari askok belaunaldien arteko lan-indarra kudeatzearen garrantziaz hitz egiten dute. Enpresek inguruneak diseinatu behar dituzte, langileek bata bestearengandik ikasteko eta demografia bidezko autozatiketa saihesteko. Esku-hartze gidaturik ez badago, enpresak ohartu daitezke langileak erakundean antzeko estatusa edo ibilbidea duten lankideekin soilik lotzen direla. Joera horrek mugatu egiten du belaunaldien arteko lankidetza edo erakunde baten barruko gaitasunen garapena.

Aholkularitza da belaunaldien arteko ezagutza trukea sustatzeko enpresek hartzen duten ikuspegi nagusia. Zenbait profil eta mailatako langileek eraikuntza-ingurune batean lan egitea ahalbidetzen du aholkularitzak. Hala ere, badira talentu seniorra aprobetxatzen duten beste enpresa-estrategia interesgarri batzuk. Adibidez, enpresa batzuek profesional helduenen jakinduria baloratzen dute, profil seniorrak kontratatzean beren balio-kateko funtsezko elementuak kanporatuz. Izan ere, aukera gehiago daude gutxi aztertuta, baina balio nabarmena erants diezaiekete enpresei eta gizarteari.

Euskadin, zenbait erakunde publiko eta pribatu belaunaldien arteko harremana beren estrategietan integratzearen aldeko apustua egiten ari dira, etorkizuneko belaunaldientzako etorkizun jasangarria sortzeko konpromiso globalari atxikiz.

Partekatu albiste hau